• Elektronická prihláška Zápis do 1. ročníka

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia, milí predškoláci!

   

  Zápis bude prebiehať 6. - 7. apríla 2022 od 13.00 - 17.00 hod v I. pavilóne ZŠ Mojzesovo-Černík.

  Pred zápisom zákonný zástupca  vyplní túto elektronickú prihlášku.   Prosím prihlášku vyplnte zhodne s údajmi v rodnom liste dieťaťa.
   

  Pokiaľ je to možné, žiadame oboch rodičov zúčastniť sa zápisu spolu s dieťaťom. Je potrebný súhlas oboch rodičov na prihláške.  

  V prípade, že nemáte možnosť ju vyplniť elektronicky, bude možné prihlášku vyplniť aj pri zápise.

  Vzhľadom na opatrenia je v budove školy nutné mať prekryté dýchacie cesty.  

  K zápisu je potrebné priniesť:


  občiansky preukaz oboch rodičov (ak je to možné),
  rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu),
  poplatok 15€ na pracovné zošity.

   

  Tešíme sa na Vás!

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Prihláška   ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0905 230 538 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505 Slovakia
   • 37863967
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje