• Novinky

      • Výlet do Bojníc

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výlet do Bojníc.

       Žiaci 2. stupňa navštívili interaktívne praveké múzeum v prírodnom areáli Prepoštskej jaskyne v Bojniciach. Najskôr si vypočuli informácie o pravekých ľuďoch a následne si vyskúšali vedomostný kvíz i vyrábanie pravekých nástrojov. Každá skupina si zvolila svojho vodcu, ktorý sa obliekol ako pračlovek. Potom sa išlo do ZOO, kde žiaci poznávali zvieratá. Zároveň si oddýchli i zabavili sa pri rôznych atrakciách.

      • Čítanie rozprávok prvákom

      • Aktivity medzi najstaršími a najmladšími žiakmi školy bývajú vždy emotívne a hlavne pre tých najmenších nezabudnuteľné. Tak to bolo aj na začiatku roka, keď deviataci vítali prvákov, odovzdali im krásny darček, ktorý následne spolu vyfarbovali. Tentokrát ich spojilo čítanie. O potrebe tejto aktivity nemusíme diskutovať. Prváci si pozorne a aj uvedomelo vypočuli dialogizované čítanie dvoch tematicky podobných, no spracovaním rozličných rozprávok O medovníkovom/internetovom domčeku. V závere dostali prváci na pamiatku knižku, ktorú, ako sľúbili, cez prázdniny všetci prečítajú.

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovoč. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150,ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka dňa 18. mája 2022 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Testovanie 5 – 2022).

       V tento deň sú žiaci automaticky odhlásení zo stravy.

       PaedDr. Stanislav Petráš, riaditeľ školy  

      • Svetový deň Zeme

      • 22. apríla každoročne oslavujeme významný deň pre našu planétu - Svetový deň Zeme.

       V našej škole sme si Deň Zeme pripomenuli v pondelok 25. apríla 2022, so žiakmi sme tradične realizovali brigádu v areáli školy.

       Žiaci sa do čistenia areálu školy pustili s veľkou energiou a elánom. Tým potvrdili, že čistota okolia školy ako aj našej planéty im nie je ľahostajná.

       Žiaci 3. ročníka navštívili farmu neďaleko školy, kde sa zapojili do výsadby kvetov a rôznych druhov zeleniny. 

      • Zrušenie povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

      • Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19  od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmierňujú  opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

       Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

       Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

      • 2% pre Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo - Černík

      • Vážení rodičia a priatelia školy!

       Naša škola sa aj tento školský rok snaží o čo najlepšie vzdelávanie Vašich detí, rozširovanie ich poznatkov a získavanie vedomostí z rôznych oblastí. Rovnako sa snažíme o vytváranie krajších a modernejších priestorov, o zabezpečovanie nových učebných pomôcok a vybavovanie jednotlivých učební príslušným zariadením tak, aby sa Vaše deti cítili v priestoroch školy vynikajúco. V tomto smere sme už uskutočnili veľa zmien v tomto trende chceme pokračovať, a preto sa obraciame aj na Vás.

       Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík môže tento rok prijať 2% z Vašich daní. Minulý rok to bolo celkovo 1966,46 €. Získané finančné prostriedky budú investované len a len do vzdelávania a aktivít Vašich detí. Tento spôsob príspevku pre školu Vás nezaťaží a škole prispejete svojimi dvomi percentami na jej rozvoj. Samozrejme sa veľmi potešíme, ak by sa k Vám pridali aj Vaši príbuzní a priatelia školy. 

        

       Ďakujeme

       Stanislav Petráš, riaditeľ školy

       Postup a tlačivo je v prílohe.

        

      • Korčuľovanie - rozlúčka so zimou

      • V posledný marcový deň si žiaci 2.stupňa po dlhej prestávke mohli opäť vyskúšať svoje korčuliarske schopnosti na zimnom štadióne v Nových Zámkoch. S radosťou a nadšením privítali vzájomný hokejový zápas pod vedením p.u. Lontoša a p.u. Adamoviča. Doobedie strávené korčuľovaním si s radosťou zopakujeme v ďalšej sezóne. 

      • Vítanie jari a veľkonočné tradície

      • Vítanie jari a veľkonočné tradíce

       Po dlhom období zimy na oblohe zažiarilo slnko, ktoré svojimi lúčmi povzbudilo aj našich žiakov prvého stupňa. Rozhodli sa pod vedením svojich pani učiteliek a za účasti rodinných príslušníkov privítať jar v plnej paráde. Spievali, tancovali, spoznávali veľkonočné tradície a hlavne tvorili. Vytvárali prekrásne jarné dekorácie, zdobili kraslice a učili sa pliesť korbáče.Ukázali nám a svojim blízkym, akí sú šikovní, zanietení a tvoriví. Radosť z tvorenia bola umocnená momentom, že sme opäť mohli byť spolu ako jedna veľká rodina. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným ako aj tým, ktorí ochotne prezentovali svoje umenie s cieľom odovzdať svoje skúsenosti tým najmenším. Ďakujeme a tešíme sa na skoré stretnutie!

      • Oznámenie o rozhodnutí udelenia riaditeľského voľna

      •               

        

       Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo
       č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150,
       ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka
       dňa 6. apríla  2022 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Testovanie9 – 2022).

       V tento deň sú žiaci automaticky odhlásení zo stravy.

       PaedDr. Stanislav Petráš, riaditeľ školy     

                 

        

      • Oznámenie o zápise do 1. ročníka

      • Pred zápisom zákonný zástupca  vyplní elektronickú prihlášku, ktorá  je sprístupnená na stránke školy PRIHLÁŠKA.  
        

       Pokiaľ je to možné, žiadame oboch rodičov zúčastniť sa zápisu spolu s dieťaťom. Je potrebný súhlas oboch rodičov na prihláške.  

       V prípade, že nemáte možnosť ju vyplniť elektronicky, bude možné prihlášku vyplniť aj pri zápise.

       Vzhľadom na opatrenia je v budove školy nutné mať prekryté dýchacie cesty.  

        

       K zápisu je potrebné priniesť:


       občiansky preukaz oboch rodičov (ak je to možné),
       rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu),
       poplatok 15€ na pracovné zošity.
        

       Tešíme sa na Vás!

     • Výlet do Bojníc

     • 12. 6. 2022
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výlet do Bojníc.

      Žiaci 2. stupňa navštívili interaktívne praveké múzeum v prírodnom areáli Prepoštskej jaskyne v Bojniciach. Najskôr si vypočuli informácie o pravekých ľuďoch a následne si vyskúšali vedomostný kvíz i vyrábanie pravekých nástrojov. Každá skupina si zvolila svojho vodcu, ktorý sa obliekol ako pračlovek. Potom sa išlo do ZOO, kde žiaci poznávali zvieratá. Zároveň si oddýchli i zabavili sa pri rôznych atrakciách.

     • Čítanie rozprávok prvákom

     • 29. 5. 2022
     • Aktivity medzi najstaršími a najmladšími žiakmi školy bývajú vždy emotívne a hlavne pre tých najmenších nezabudnuteľné. Tak to bolo aj na začiatku roka, keď deviataci vítali prvákov, odovzdali im krásny darček, ktorý následne spolu vyfarbovali. Tentokrát ich spojilo čítanie. O potrebe tejto aktivity nemusíme diskutovať. Prváci si pozorne a aj uvedomelo vypočuli dialogizované čítanie dvoch tematicky podobných, no spracovaním rozličných rozprávok O medovníkovom/internetovom domčeku. V závere dostali prváci na pamiatku knižku, ktorú, ako sľúbili, cez prázdniny všetci prečítajú.

     • Riaditeľské voľno

     • 11. 5. 2022
     • Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovoč. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150,ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka dňa 18. mája 2022 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Testovanie 5 – 2022).

      V tento deň sú žiaci automaticky odhlásení zo stravy.

      PaedDr. Stanislav Petráš, riaditeľ školy  

     • Svetový deň Zeme

     • 26. 4. 2022
     • 22. apríla každoročne oslavujeme významný deň pre našu planétu - Svetový deň Zeme.

      V našej škole sme si Deň Zeme pripomenuli v pondelok 25. apríla 2022, so žiakmi sme tradične realizovali brigádu v areáli školy.

      Žiaci sa do čistenia areálu školy pustili s veľkou energiou a elánom. Tým potvrdili, že čistota okolia školy ako aj našej planéty im nie je ľahostajná.

      Žiaci 3. ročníka navštívili farmu neďaleko školy, kde sa zapojili do výsadby kvetov a rôznych druhov zeleniny. 

     • Zrušenie povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

     • 21. 4. 2022
     • Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19  od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmierňujú  opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

      Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

      Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

     • 2% pre Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo - Černík

     • 10. 2. 2022
     • Vážení rodičia a priatelia školy!

      Naša škola sa aj tento školský rok snaží o čo najlepšie vzdelávanie Vašich detí, rozširovanie ich poznatkov a získavanie vedomostí z rôznych oblastí. Rovnako sa snažíme o vytváranie krajších a modernejších priestorov, o zabezpečovanie nových učebných pomôcok a vybavovanie jednotlivých učební príslušným zariadením tak, aby sa Vaše deti cítili v priestoroch školy vynikajúco. V tomto smere sme už uskutočnili veľa zmien v tomto trende chceme pokračovať, a preto sa obraciame aj na Vás.

      Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík môže tento rok prijať 2% z Vašich daní. Minulý rok to bolo celkovo 1966,46 €. Získané finančné prostriedky budú investované len a len do vzdelávania a aktivít Vašich detí. Tento spôsob príspevku pre školu Vás nezaťaží a škole prispejete svojimi dvomi percentami na jej rozvoj. Samozrejme sa veľmi potešíme, ak by sa k Vám pridali aj Vaši príbuzní a priatelia školy. 

       

      Ďakujeme

      Stanislav Petráš, riaditeľ školy

      Postup a tlačivo je v prílohe.

       

     • Korčuľovanie - rozlúčka so zimou

     • 4. 4. 2022
     • V posledný marcový deň si žiaci 2.stupňa po dlhej prestávke mohli opäť vyskúšať svoje korčuliarske schopnosti na zimnom štadióne v Nových Zámkoch. S radosťou a nadšením privítali vzájomný hokejový zápas pod vedením p.u. Lontoša a p.u. Adamoviča. Doobedie strávené korčuľovaním si s radosťou zopakujeme v ďalšej sezóne. 

     • Vítanie jari a veľkonočné tradície

     • 3. 4. 2022
     • Vítanie jari a veľkonočné tradíce

      Po dlhom období zimy na oblohe zažiarilo slnko, ktoré svojimi lúčmi povzbudilo aj našich žiakov prvého stupňa. Rozhodli sa pod vedením svojich pani učiteliek a za účasti rodinných príslušníkov privítať jar v plnej paráde. Spievali, tancovali, spoznávali veľkonočné tradície a hlavne tvorili. Vytvárali prekrásne jarné dekorácie, zdobili kraslice a učili sa pliesť korbáče.Ukázali nám a svojim blízkym, akí sú šikovní, zanietení a tvoriví. Radosť z tvorenia bola umocnená momentom, že sme opäť mohli byť spolu ako jedna veľká rodina. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným ako aj tým, ktorí ochotne prezentovali svoje umenie s cieľom odovzdať svoje skúsenosti tým najmenším. Ďakujeme a tešíme sa na skoré stretnutie!

     • Oznámenie o rozhodnutí udelenia riaditeľského voľna

     • 31. 3. 2022
     •               

       

      Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo
      č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150,
      ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka
      dňa 6. apríla  2022 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Testovanie9 – 2022).

      V tento deň sú žiaci automaticky odhlásení zo stravy.

      PaedDr. Stanislav Petráš, riaditeľ školy     

                

       

     • Oznámenie o zápise do 1. ročníka

     • 15. 3. 2022
     • Pred zápisom zákonný zástupca  vyplní elektronickú prihlášku, ktorá  je sprístupnená na stránke školy PRIHLÁŠKA.  
       

      Pokiaľ je to možné, žiadame oboch rodičov zúčastniť sa zápisu spolu s dieťaťom. Je potrebný súhlas oboch rodičov na prihláške.  

      V prípade, že nemáte možnosť ju vyplniť elektronicky, bude možné prihlášku vyplniť aj pri zápise.

      Vzhľadom na opatrenia je v budove školy nutné mať prekryté dýchacie cesty.  

       

      K zápisu je potrebné priniesť:


      občiansky preukaz oboch rodičov (ak je to možné),
      rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu),
      poplatok 15€ na pracovné zošity.
       

      Tešíme sa na Vás!

  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0905 230 538 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505 Slovakia
   • 37863967
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje