Navigácia

Partners

Štvrtok 26. 5. 2016

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

                                           

 

Novinky

 • ZBER PAPIERA JE PREDĹŽENÝ DO STREDY 18.5.2016!

 • 1. 5. 2016

 • Biblia sa stala za posledné mesiace asi najčítanejšou knihou pre naše žiačky Veroniku Kanásovú, Luciu Valentovú a Zuzku Vrtákovú. Na dekanátnom kole Biblickej olympiády získali pekné 3. miesto. Blahoželáme!

 •  

        Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo-Černík 
  v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove
  a vzdelávaní (školský zákon) §150,
  ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka
  dňa 6. 4. 2016 voľno
  z organizačných dôvodov – Testovanie9.

 • Podľa organ. pokynov k prijímacím skúškam sa žiak môže zapojiť do systému duálneho vzdelávania. Do 10.4. 2016 je k prihláške na SŠ  potrebné pripojiť potvrdenie o odbornom vzdelávaní. V priložených súboroch sú firmy zapojené do duálneho vzdelávania pre konkrétne odbory SŠ.

   

  Dualne_vzdelavanie_v_Nitrianskom_kraji_2016_2017.xlsx

 • Zápis detí do 1. ročníka našej školy 

  sa uskutoční v dňoch:

  5. apríla 2016 od 13.00 do 16.00
  6. apríla 2016 od 14.00 do 17.00

  v prvom pavilóne na prízemí
  v 3. triede.

  So sebou si prineste:

  • kópiu rodného listu dieťaťa
  • občiansky preukaz
  • 10€ ( pracovné zošity a zošity s predtlačou)

  Tešíme sa na Vás!

 • Piataci našej školy úspešne zvládli Testovanie 5. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti priemernej úspešnosti v SR bol z matematiky +7,78 % a zo slovenského jazyka a literatúry +7,52 %. Žiakov pripravovala p. uč. Chrobáková. Blahoželáme!

 • Vážení rodičia,

  naše Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík bolo 18.11.2015 úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2016. 

  Dúfam, že v tomto roku budeme môcť spolu  podporovať vzdelávania našich detí a školu, ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných nielen z 2% z dane budete informovaní prostredníctvom Plenárnej schôdze rodičovského združenia. Hospodárenie s finančnými prostriedkami kontroluje kontrolna komisia rodičov zvolená na plenárnom zhromaždení.  Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní.

 • Naše žiačky = volejbalová elita okresu = 2. miesto v okrese 5.2. 2016
  1. ZŠ Nábrežná Nové Zámky
  2. ZŠ Mojzesovo-Černík
  3. ZŠ Palárikovo,
  4. ZŠ SNP Šurany

 • 1. VOLEJBAL dievčatá - obvodné kolo
  1. miesto - ZŠ Mojzesovo -Černík
  2. miesto - ZŠ G. Bethlena Nové Zámky
  3. miesto - ZŠ Devínska Nové Zámky

  Našim dievčatám gratulujeme a zároveň chceme poďakovať ochotným rodičom, ktorí nám pomohli s dopravou na volejbalové súťaže.
  Ďakujeme: p.Jane Zlatinskej, p. Ľudmile Kozárovej(VOLEJBAL dievčatá) a p. Štefanovi Bencsíkovi (VOLEJBAL chlapci).
  -sp-

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mojzesovo - Černík
  941 04 Mojzesovo č. 505
 • 035/657 8001

  Mgr. Stanislav Petráš - riaditeľ

  Mgr. Renáta Viteková - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621

  Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661

  Miriam Teplanová - vedúca jedálne, mobil: 0911 789 845

Fotogaléria